Grondwerk2022-03-18T09:03:26+00:00

Project Description

We kunnen u op allerlei manieren ondersteunen in uit te voeren grondverzet, ook als dit geen verontreinigde grond betreft. Los van de uitvoering kunnen we onze expertise inbrengen in uw project. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan:

  • Het laten keuren van vrijkomende grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit (AP04-keuring)
  • Bemiddelen/organiseren van alle grond die vrijkomt en afvalstoffen die vrijkomen bij uw project
  • Bemiddelen/organiseren van grond die geschikt is voor hergebruik binnen uw project
  • Advisering/ondersteuning van uw civiele werk